Tag Archives: Sửa chữa tín hiệu truyền hình an viên

Sửa chữa tín hiệu An Viên – Chính sách bảo hành truyền hình MobiTV

Khách hàng toàn quyền quyết định việc sửa chữa, khắc phục sự cố, hư hỏng của Đầu thu, Thẻ giải mã. Trung tâm hỗ trợ sữa chữa có tính phí.(Chí phí theo qui định của truyền hình An Viên .) Bảo hành miễn phí 6 tháng đối với các thiết bị bộ đổi nguồn, điều khiển từ […]