Tag Archives: Chính sách bảo hành truyền hình kplus

Sửa chữa tín hiệu K+Chính sách bảo hành truyền hình kplus

Khách hàng toàn quyền quyết định việc sửa chữa, khắc phục sự cố, hư hỏng của Đầu thu, Thẻ giải mã. Trung tâm hỗ trợ sữa chữa có tính phí.(Chí phí theo qui định của truyền hình k+ .) Bảo hành miễn phí 6 tháng đối với các thiết bị bộ đổi nguồn, điều khiển […]