Truyền hình Trung Quốc, Lắp đặt truyền hình china tv

  Để phục vụ người dân trung quốc sinh sống và du lịch tại Việt Nam, truyền hình giá rẻ cung cấp các kênh truyền hình Trung Quốc đặc sắc với giá cả rẻ nhất có thể, các kênh truyên hình CCTV, Shanxi… luôn luôn cập nhật thông tin, tin tức hoàn toàn bằng tiếng trung quốc. Với các kênh truyền hình tiếng trung quốc hấp dẫn, phong phú chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất
 
      LẮP TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC – ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC – TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM  LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC
   Lắp đặt truyền hình Trung Quốc tại Hà Nội, Hải Phòng , Đà Nẵng, HCM
   Với các kênh truyền hình tiếng trung quốc hấp dẫn, phong phú chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
   * Gói kênh truyền hình với 11 kênh cơ bản.
   * Gói kênh 49 kênh miễn phí.
   * Gói kênh 24 kênh hấp dẫn: CCTV5, Movie Tawain, Phonix1, Phonix 2…
为了更好地服务中国人民的生活和旅行,在越南,廉价电视提供了独特的中国电视频道,最便宜的价格,CCTV频道,山西…始终是最新的信息,新闻,完全是在中国。 50个有吸引力的中国电视频道,尤其是丰富的用户一定会是正确的选择。
the-gioi_cctv_dan-viet


Chi tiết danh sách kênh truyền hình

 

Danh sách kênh truyền hình Trung Quốc
    Provider Name
Channel Name
  System
Encryption
SR-FEC
SID-VPID
ONID-TID
APID Lang.
Beam
EIRP (dBW)
C/N lock
Source
Updated
        ABS 28800-3/4   Ku
0-56
Sinosate
091030
  Hebei TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Shanxi TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Nei Monggol Chinese TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Nei Monggol TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    Mo
CCTV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốcs Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CCTV 2 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CCTV 7 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CCTV 10 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Sichuan Kangba Tibetan TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    
CCTV 12 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CCTV 14 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CCTV 13 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốcs Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CETV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Beijing TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Bingtuan TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Tianjin TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CNR 1 Voice of China a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốcs Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CNR 2 Voice of Finance a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CNR 3 Voice of Music a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CNR 8 Minorities service a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    
        ABS 28800-3/4   Ku
0-56
Sinosate
091018
  Fujian South East TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Jiangxi TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Shandong TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Henan TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Hubei TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Hunan TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Guangdong TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Guangxi TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Liaoning TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Jilin TV Station a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Yanbian TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Heilongjiang TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Shanghai TV   f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Jiangsu TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốcs Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Zhejiang TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Anhui TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
        ABS 28800-3/4   Ku
0-56
Sinosate
091018
  Yunnan TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Xizang TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Xizang TV 2 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    Ti
Shaanxi TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
CNNL TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Gansu TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Qinghai TV Comprehensive a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Ningxia TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Xinjiang TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Xinjiang TV 2 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    Ug
Xinjiang TV 3 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    Kz
Chongqing TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Sichuan TV 1 a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C
Guizhou TV a Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc f Lắp đặt kênh truyền hình Trung Quốc    C

 

  Quyền lợi khách hàng CHEAPTV khi lắp đặt truyền hình TRUNG QUỐC:

  * Đúng như với tên gọi dịch vụ của mình giá thuê bao, thiết bị của chúng tôi luôn rẻ nhất.
  * Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình, bảo hành nhanh chóng.
  * Lắp đặt nhanh chóng, kịp thời đúng tiến độ.
   * Chế độ ưu đãi nếu là khách hàng quen thuộc


LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC:

 

Mobile: 0989.068.284 –   0945.222.014  Hotline (24/24)
Chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý khách
 
 THỦ TỤC LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC
 
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline, skype, yahoo, mail… chúng tôi sẽ tư vấn và tiến hành làm các thủ tục hợp đồng lắp đặt.Vui lòng được hợp tác với quý khách !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *