Kỹ thuật truyền hình số DVB-T2 làm căn cứ

Bộ TT&TT mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật truyền hình số DVB-T2 làm căn cứ để đánh giá chất lượng phát tín hiệu truyền số tại các điểm thu theo định kỳ, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ truyền hình số được triển khai theo lộ trình số hóa truyền hình

DVB T2

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 11/2014/TT-BTTTT ngày 5/9/2014 quy định về Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số DVB-T2 tại điểm thu (QCVN 83:2014/BTTTT).

Quy chuẩn này có hiệu lực từ 1/3/2015, được áp dụng đối với các tổ chức tại Việt Nam có hoạt động phát truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 tại Việt Nam.

Thông tư này quy định các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động phát truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện cam kết, công bố hợp quy chất lượng tín hiệu theo Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8 của Bộ TT&TT hôm 8/9, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật nói trên làm căn cứ để Cục Viễn thông tiến hành triển khai, đo đạc đánh giá chất lượng phát tín hiệu truyền số tại các điểm thu theo định kỳ. Sau đó công bố công khai chất lượng cho người dân và toàn xã hội biết, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ truyền hình số được triển khai theo lộ trình số hóa truyền hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *