Giới Thiệu Tầm Nhìn Sự Mệnh Về Truyền Hình An Viên

TẦM NHÌN TRUYỀN HÌNH AN VIÊN

  Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Truyền Hình An Viên phấn đấu trở thành Tập Đoàn Cung Cấp Dịch Vụ Truyền Hình HD hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Dịch Vụ Truyền Hình 3D mang đẳng cấp Người Việt.

Truyền Hình An Viên mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam

SỨ MỆNH TRUYỀN HÌNH AN VIÊN

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với Khách hàng : Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các khách hàng ; luôn gia tăng các giá trị dịch vụ hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “TÍN – TÂM – TRÍ  – TINH – NHÂN”

– TínTruyền Hình An Viên bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

– TâmTruyền Hình An Viên đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

– TríTruyền Hình An Viên coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một “Dịch Vụ Truyền Hình” Tốt mà giá rẻ

– TinhTruyền Hình An Viên đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm Dịch Vụ – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.

– Nhân: Truyền Hình An Viên xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng khách hàng . Vì Khách hàng là thước đó đánh giá một dịch Vụ Tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *