Truyền hình trả tiền sắp cán mốc 10 triệu thuê bao

Tính đến hết tháng 6/2015, tổng số thuê bao truyền hình trả tiền đạt xấp xỉ 9,9...

Xem 45 ngày miễn phí truyền hình vệ tinh VTC

Từ ngày 16/7 đến 6/9/2015, Truyền hình số vệ tinh VTC áp dụng chính sách ch...